Wat is acupuntuur?

Acupunctuur is een effectieve alternatieve geneeswijze waarbij geen medicatie of andere middelen worden toegediend aan het lichaam. In acupunctuur wordt gebruik gemaakt van kleine naaldjes die geplaatst worden op specifieke punten op het lichaam. Met deze naaldjes kan de acupuncturist de verschillende lichaamsenergieën reguleren om zo bijvoorbeeld meer energie naar de locatie van de klacht te sturen of om het algehele energieniveau te verhogen.

Acupunctuur gaat onder andere uit van het zelfgenezend of zelfherstellend vermogen van het eigen lichaam. Simpel uitgelegd zorgt acupunctuur er hier voor dat het lichaam haar eigen klachten en problemen zelf kan oplossen. Acupunctuur brengt de verschillende energiestromen van het lichaam in balans om het zelfgenezend vermogen van het lichaam te optimaliseren. Doordat acupunctuur onder andere uitgaat van de eigen kracht en het lichaamseigen vermogen tot herstel is het een zeer laagdrempelige geneeswijze die voor ieder toegankelijk is.

Waarom acupunctuur?

Acupunctuur helpt bij veel klachten. Het grote voordeel van acupunctuur is dat het bijna geen bijwerkingen heeft. En omdat bij een acupunctuur- behandeling uw gehele energiehuishouding verbetert, zult u zich snel fitter en gezonder voelen.

Acupunctuur heeft ook een preventieve werking. Het heeft een positieve invloed op het welbevinden van de mens. Het vergroot de natuurlijke weerstand, het verhoogt de pijngrens en het stimuleert de levenslust.

Vragen aan EduMedica

Wordt acupunctuur vergoed?

Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurbehandelingen in een aanvullende verzekering. De NVA onderhoudt contact met zorgverzekeraars en verstrekt informatie zodat de vergoedingen op peil gehouden en/of verbeterd worden. Sommige zorgverzekeraars eisen aansluiting bij een koepelorganisatie; alle NVA-acupuncturisten zijn aangesloten bij de KAB-koepel.

lijst vergoedingen 2019