Individuele Coaching bij EduMedica

Dit is een krachtig instrument bij persoonlijke ontwikkeltrajecten. Je komt tot inzichten die je helpen je ambities waar te maken.

Het veranderen van denkpatronen en het losweken van hardnekkige valkuilen gaat niet vanzelf. Bij deze individuele coaching maakt Melanie gebruik van alle technieken die haar ter beschikking staan.

Deze coaching is erop gericht om je in je eigen persoonlijke kracht te zetten zodat je jouw capaciteiten en vaardigheden ten volle kunt benutten en inzetten.
Je bent niet ziek, dus genezing is niet het doel! Wel het vergroten van je zelfredzaamheid! Individuele coaching is voor iedereen die zichzelf wilt zijn, die zijn mogelijkheden wilt leren benutten en optimaal wilt functioneren voor zichzelf en voor de ander in een privésfeer of werksfeer.

Waarom individuele coaching?

Individuele coaching zorgt ervoor dat motivatie opgang gezet wordt om te veranderen.

Individuele coaching kan een belangrijke preventieve werking hebben voor psychische klachten zoals depressie, burn out of bore out.

Individuele coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die gericht is op positieve veranderingen, uitgaande van gezonde mensen die geloven dat gedragsverandering mogelijk is wanneer je inzicht krijgt in de oorsprong van het ‘ongewenste’ gedrag.

Individuele coaching is met name voor degenen die even wat hulp nodig hebben. Denk hierbij aan hulpvragen als:

  • ‘Waarom reageer ik toch op deze manier?’ (ongewenste gedragspatronen veranderen)
  • ‘Waarom doe ik dit nu iedere keer weer?’  (je drijfveren herkennen)
  • ‘Waarom trap ik daar nu iedere keer weer in?’ (valkuilen leren vermijden)
  • ‘Ik weet dat ik het kan, waarom lukt het niet?’ (focus bij sportprestaties)
  • ‘Ik blijf malen, ik word er gek van!’ (minder piekeren)
  • ‘Waarom kan ik geen keuze maken?’ (concentratieproblemen)
  • ‘Zie je wel…, dat lukt me toch niet!’ (zelfvertrouwen opbouwen, onzekerheden verminderen)
  • ‘Ik zou niet weten hoe ik dit moet aanpakken.’  (hulp bij keuzes maken)
  • ‘Wat voor zin heeft mijn leven eigenlijk?’ (hoe stop ik met ‘overleven’ en begin ik met ‘leven’)

De duur van een individueel coachingstraject is natuurlijk erg afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen varieert het tussen de 3 en 7 sessies. Om de twee weken vindt meestal een sessie plaats. Maar vergeet niet, individuele coaching is maatwerk! Het kan dus zijn dat de sessies anders worden ingepland en er gekozen wordt voor sessies die elkaar sneller opvolgen (of het tegenovergestelde, dat de tijd tussen de sessies langer is).

Ieder coachingstraject wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Daarna worden de doelen, de aanpak en de te verwachten resultaten verwoordt in een schriftelijk voorstel. Als beide partijen het eens zijn, kan het coachingstraject (middels een opdrachtbevestiging) beginnen en maken we een eerste afspraak.

Vragen aan EduMedica